بنفش


سلام به همه دانشجویان عزیز

به وبلاگ صنایع 82 خوش آمدید

ورودتان را گرامی می داریم


THIS SITE HAS BEEN HACKED BY BLACK HACKER

بازی کلکولیشن

درد دل 

چت بنفش 
مدیر گروه

ساسان هجرانی

ناظران

شهره جوادی
مسعود میرزائی

نویسندگان

مهسا کمالی
محمد فراهانی
حمید رضا شهباز نژاد
احمد مظاهری
بابک رضایی

لوگوي وبلاگ
 
 همسايه ها

دانشگاه علم و صنعت ایران
مسافر کوچولو
NIMA SMS

بايگاني وبلاگ


Gardoon Persian Templates

[Powered by Blogger]